Voorwaarden en Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR APEX IMAGES

richting grens

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door.

Door de website www.apexpredators.com (De Site) te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Indien de Gebruiker niet gebonden wenst te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, heeft de Gebruiker geen toegang tot Inhoud verkregen op de site.

 1. ALGEMEEN
  1. De kopjes van de clausules in de voorwaarden zijn alleen bedoeld voor het gemak en gemak van verwijzing en zullen niet worden gebruikt om de voorwaarden van de voorwaarden te interpreteren, wijzigen of aan te vullen.
  2. Nalaten of vertraging door Apex Images om een ​​van zijn rechten uit te oefenen, zal worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht, of dit nu uitdrukkelijk of impliciet wordt gedaan, noch zal het de geldigheid van enig deel van deze algemene voorwaarden aantasten of afbreuk doen aan ons recht om actie ondernemen tegen de gebruiker.
  3. Gebruikers worden aangemoedigd om Apex Images op de hoogte te stellen van inhoud die aanstootgevend of illegaal kan zijn.
  4. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen in de toekomst zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd. Als u deze site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Verder zijn deze algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze site en veranderen ze op geen enkele manier de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u mogelijk heeft met Apex Images voor producten, diensten of anderszins.
 2. PRIVACYVERKLARING

  Apex Images gelooft sterk in het beschermen van de privacy van gebruikers. Daarom maken we een apart privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe Apex Images informatie gebruikt en verzamelt.

 3. COPYRIGHT

  Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. Neem contact op met Apex Images op +27 82 364 2738 of e-mail om toestemming te verkrijgen voor het commerciële gebruik van inhoud op deze site [e-mail beveiligd].

 4. INTELLECTUELE EIGENDOM

  Alle inhoud, auteursrechten, handelsmerken en gegevens op deze website, inclusief maar niet beperkt tot software, databases, tekst, afbeeldingen, pictogrammen, hyperlinks, privé-informatie, ontwerpen en overeenkomsten, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Apex Images en zoals deze worden beschermd tegen inbreuk door lokale en internationale wetgeving en verdragen.

 5. TOEGANG SITE
  1. Deze website en de inhoud mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder.
  2. De Licentie staat de Gebruiker niet toe om beschrijvingen van product- of dienstvermeldingen of andere informatie die hier wordt weergegeven te verzamelen, en staat geen afgeleid gebruik van deze website of de Inhoud toe ten behoeve van een andere handelaar.
  3. De gebruiker mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder geen koppelingen maken naar of frame- of framingtechnologieën om de Website van de Aanbieder of de inhoud of enig deel daarvan bij te sluiten.
  4. Aanbieder en de Eigenaar, hun gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te verwijderen of inhoud te bewerken, of bestellingen te annuleren.
  5. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt deze licentie.
 6. GEBRUIKERSTOEGANG TOT SITE

  Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord:

  1. om de veiligheid van de site, of diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de site of gelieerde of gelinkte websites niet te verstoren of te verstoren;
  2. het plezier van andere gebruikers van de Site of gelieerde of gelinkte websites niet te verstoren of te verstoren;
  3. Geen virussen of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden te uploaden, te plaatsen of anderszins via of op deze Site te verzenden;
  4. Geen spam, kettingbrieven, junkmail of enige andere vorm van ongevraagde massa-e-mail via of op deze site te verzenden naar mensen of entiteiten die niet hebben ingestemd om deel uit te maken van dergelijke mailings;
  5. niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Site of delen van de Site die zijn beperkt voor algemene toegang;
  6. Gebruikers mogen de website niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving;
  7. Het is gebruikers verboden de beveiliging van Apex Images te schenden of te proberen te schenden. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Apex Images zal voorvallen onderzoeken waarbij dergelijke schendingen mogelijk betrokken zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken en samenwerken met de vervolging van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen. Bovendien stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor acties en communicatie die onder uw account worden ondernomen of verzonden, en dat u alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving zult naleven.
 7. VRIJWARING
  1. U blijft als enige aansprakelijk voor de inhoud van berichten of andere informatie die u uploadt of verzendt naar Apex Images. U stemt ermee in Apex Images schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim, actie, eis, verlies of schade (inclusief advocaatkosten) gemaakt of opgelopen door een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met uw gedrag, uw schending van deze algemene voorwaarden, of uw schending van rechten van een derde partij.
 8. MIDDELEN
  1. U stemt ermee in dat alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of andere informatie, door u verstrekt in de vorm van e-mail of inzendingen aan Apex Images, of berichten op deze Site, niet-vertrouwelijk zijn en het exclusieve eigendom van Apex Images. Apex Images bezit de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en is gerechtigd tot het onbeperkte gebruik van deze materialen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. Het indienen van materialen bij Apex Images doet onherroepelijk afstand van alle "morele rechten" op dergelijke materialen, inclusief de rechten van vaderschap en integriteit.
 9. E-MAILDISCLAIMER
  1. De informatie in alle e-mailberichten (document en bijlagen) verzonden door een medewerker / elektronische agent / een lid van Apex Images is vertrouwelijk en kan wettelijk bevoorrecht zijn. De verzonden informatie is alleen bedoeld voor de persoon (personen) of entiteit aan wie deze is gericht. Indien u niet de beoogde ontvanger(s) bent, verzoeken wij u de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en vervolgens deze e-mail (document en bijlagen) te verwijderen. Maak de inhoud van deze e-mail (document en bijlagen) niet aan anderen bekend en maak geen kopieën ervan.
  2. Internetcommunicatie kan niet gegarandeerd veilig of foutloos zijn. Noch Apex Images, noch de afzender aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van dit bericht die ontstaan ​​als gevolg van e-mailverzending. Als verificatie vereist is, vraag dan een papieren versie aan. Houd er ook rekening mee dat deze e-mail mogelijk virussen kan bevatten en dat de ontvanger verantwoordelijk is voor het controleren en verwijderen van virussen. In geen geval zal Apex Images of de afzender aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor enige indirecte, speciale, gevolg- of directe schade die voortvloeit uit dit document en bijlagen of enig gebruik daarvan.
  3. Geen enkele medewerker is bevoegd om namens Apex Images per e-mail een bindende overeenkomst te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van een directeur van Apex Images. Niets in deze e-mail mag worden opgevat als een juridisch bindende overeenkomst of een aanbod tot contract.
 10. BETALINGSMOGELIJKHEDEN
  1. Deze website en de inhoud mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder.
  2. De Licentie staat de Gebruiker niet toe om beschrijvingen van product- of dienstvermeldingen of andere informatie die hier wordt weergegeven te verzamelen, en staat geen afgeleid gebruik van deze website of de Inhoud toe ten behoeve van een andere handelaar.
  3. De gebruiker mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder geen koppelingen maken naar of frame- of framingtechnologieën om de Website van de Aanbieder of de inhoud of enig deel daarvan bij te sluiten.
  4. Aanbieder en de Eigenaar, hun gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te verwijderen of inhoud te bewerken, of bestellingen te annuleren.
  5. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt deze licentie.
 11. VEILIGHEIDSBELEID
  1. Paygate (Pty) Ltd www.paygate.co.za verwerkt alle creditcardtransacties. Alle creditcardtransacties zijn 128 bit Secure Socket Layers (SSL) versleuteld. De bedrijfsregistratiedocumenten en de geregistreerde domeinnaam van de site worden gecontroleerd en geverifieerd door Thawte, zodat de kaarthouder en de handelaar er zeker van zijn dat niemand zich kan voordoen als VCS om vertrouwelijke informatie te verkrijgen.
  2. Paygate (Pty) Ltd zet zich in voor het leveren van veilige online diensten. Alle encryptie voldoet aan de internationale normen. Versleuteling wordt gebruikt om de overdracht van persoonlijke informatie te beschermen bij het voltooien van online transacties. Paygate (Pty) Ltd internetservers worden beschermd door firewalls en inbraakdetectiesystemen.
  3. De Merchant heeft geen toegang tot kredietgegevens.
  4. Virtual Card Services beoordeelt en verbetert de beveiliging voortdurend in overeenstemming met technologische veranderingen.
 12. KEUZE VAN WET
  1. Deze Website wordt gecontroleerd, beheerd en beheerd door de Aanbieder vanuit zijn kantoren zoals hieronder uiteengezet in de Republiek Zuid-Afrika.
  2. Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud illegaal is, is verboden.
  3. De Gebruiker mag deze Website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -regelgeving van Zuid-Afrika.
  4. Als de gebruiker deze website niet mag gebruiken in strijd met de exportwetten en -regelgeving van Zuid-Afrika.
  5. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Zuid-Afrika, waarbij de gebruiker in het geval van een geschil instemt met de jurisdictie van het Witwatersrand High Court.
  6. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan ​​om uitvoering te geven aan de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden, en de rest van deze algemene voorwaarden vormen de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen de aanbieder en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de inhoud en deze website.
 13. VERZENDKOSTEN

  Zoals te zien op bestelformulier

 14. BETAALMETHODEN
  1. Apex Images biedt klanten een creditcardbetaalmethode met Paygate (Pty) Ltd
 15. RETOUR / TERUGBETALING.

  Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie

 16. WINKELMANDJE
  1. Een artikel in een winkelmandje plaatsen of toevoegen aan een verlanglijstje zonder de aankoopcyclus te voltooien, mag niet:

   – Een overeenkomst vormen of aanleiding geven tot enige overeenkomst tussen Apex Images en gebruikers kunnen Apex Images niet aansprakelijk stellen als dergelijke items niet beschikbaar zijn wanneer de aankoopcyclus later is voltooid: en/of
   – Maak een bestelling voor een dergelijk artikel.
  2. Apex Images kan naar eigen goeddunken verleende diensten en/of aangeboden producten uit het winkelmandje verwijderen als er geen voorraad is.
  3. Een overeenkomst tussen Apex Images en een gebruiker komt pas tot stand indien en wanneer:

   – Een elektronische overboeking wordt weergegeven op het bankafschrift van Apex Images en alleen als een dergelijke betaling binnen 5 (VIJF) werkdagen na voltooiing van de aankoopcyclus is ontvangen; of

   – Betaalpoort:

   • Paygate Services fungeert als tussenpersoon tussen een leverancier en de financiële instelling via haar 'Virtual Vendor'-systeem.
   • Er worden twee verschillende diensten aangeboden, die het volledige spectrum van elektronische autorisatie en afwikkeling van zowel creditcards als bankrekeningen bestrijken.
   • Het 'Virtual Vendor'-systeem dat vanuit deze behoefte is ontwikkeld, werkt samen met de bestaande legacy-systemen van een bank, terwijl het voldoet aan de toenemende vraag van de leverancier naar geautomatiseerde, elektronische transactiesystemen. Vanaf dit punt groeide het bedrijf snel door het dienstenaanbod uit te breiden naar alle organisaties die geautomatiseerde, hoogvolume en veilige verwerking van creditcardbetalingen nodig hadden.

   – Er is een bevestiging van de voltooide transactie naar u, de gebruiker, verzonden.

  4. Apex Images behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren en/of uit te voeren. Apex Images behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen geheel of gedeeltelijk door Apex Images te annuleren. Apex Images is alleen aansprakelijk voor het terugbetalen van reeds door de Gebruiker betaalde bedragen.
  5. Verzendtijd: Binnen 10 (tien) werkdagen
  6. Betalingsbeveiliging: alle creditcardtransacties zijn versleuteld met Secure Socket Layers. Het bedrijfsregistratiedocument en de geregistreerde domeinnaam van de site worden gecontroleerd en geverifieerd door Paygate (Pty) Ltd Card Services.
 17. CONTACTGEGEVENS

  In het geval dat u contact moet opnemen met de Aanbieder om met betrekking tot deze Algemene voorwaarden contact op te nemen, gebruik dan het volgende:

 18. woonplaats

  Apex Images kiest als haar domicilium citandi et executandi voor alle doeleinden onder deze overeenkomst, of het nu gaat om gerechtelijke procedures, kennisgevingen of andere documenten of communicatie van welke aard dan ook,

  14 Thibaultwandeling Zuid-Afrika

  Marina de Gama,

  7945,

  Kaapstad

  Rep Zuid-Afrika

REISSTATUS

MORGEN

dinsdag
27 juni 2023

Volgende reis 28 juni
11h45

*Reisstatus dagelijks bijgewerkt om 16 uur SAST