store hvithaier som forlater sørafrikanske kyster

Hvorfor forlater hvithaier den sørafrikanske kystlinjen?

Av Kiara Homan

Debatten rundt forsvinningen av hvithaier; først, i False Bay, deretter Gansbaai, og nå i Mossel Bay, etterlater det mye spekulasjoner om hvorfor dette har skjedd. Mange hevder at den nylige økningen i Orca-aktivitet er hovedårsaken til nedgangen i store hvite observasjoner i området. Imidlertid motvirker mange forskere dette med studier om tap av biologisk mangfold og uregulert praksis angående bruskfisk. 

Å ignorere det faktum at spekkhoggere, gjennom historien, spiller en stor rolle i å forstyrre hvithais migrasjonsmønstre, ville være misforstått ettersom spekkhoggernes utseende i områder med bevisst hai har ført til midlertidige forsvinninger av disse haiene i mange kystlinjer, som i Australia, California og akkurat her i Sør-Afrika. Bevis viser imidlertid at dette er midlertidig, og store hvite blir sett tilbake i området noen uker eller måneder senere, noe som er det motsatte av hva som skjer med observasjoner i False Bay og Gansbaai de siste årene, og lar folk spekulere i andre grunner til hvorfor dette har skjedd. 

Nylig har mange forskere tatt opp andre faktorer som har ført til nedgang i antall og DISutseendet til store hvite fra sørafrikanske hav, nemlig tap av mattilgjengelighet og mengden haier blir drept i. Mangelen på fornyede restriksjoner av fiskebestemmelser, muliggjorde kollapsen av en av de store hvithaienes viktigste næringskjeder; Smoothhound- og Soupfin-haien, på grunn av uholdbare høstingsrater fra 2016 til 2019, skaper den foreslåtte ringvirkningen på det biologiske mangfoldet til disse økosystemene. Denne krusningen førte til utilgjengelighet for en annen hovednæringskilde, Kapppelsselen, fordi den skapte en utmerket barriere gjennom de ikke vedlikeholdte tareskogene. Alt dette ble støttet av studier gjort før Orcas ble den strømlinjeformede årsaken til mangelen på hvite i området.

Hvorfor forsvinner hvithaier fra den sørafrikanske kystlinjen?

Den siste bekymringen som ble tatt opp av havforskere fokuserte på beskyttelsestiltakene som ble iverksatt langs strender og kyster for å beskytte mennesker mot haiangrep. Hovedproblemet er at forebyggende strukturer som hainett og drumlines ender opp med å drepe, ikke bare haiene, men mange truede dyreliv, og har ingen reell effekt på å redusere haiangrep. Dette sammen med mange lands rutinemessige utslakting skaper en enorm forstyrrelse i reproduksjonssyklusen til haier som hjelper med befolkningstall. 

Disse utdaterte tiltakene ender hovedsakelig opp med å drepe unghaier, skape en pause i avlen på grunn av den betydelige mangelen på modning av disse truede artene og igjen skape en ringvirkning som bidrar til nedgangen i antall hvithaipopulasjoner.

Effektene av spekkhoggerne som forstyrrer haienes vandringsmønster forverres kraftig av de underliggende forholdene som forblir uendret innenfor Sør-Afrikas uklare 2013 bevaringstiltak for truede arter i vår kystlinje og vil fortsatt være en stor faktor i hvorfor fremtidige hvithaier kan bli avskrekket. fra å returnere til bredden av False Bay, Gansbaai og Mossel Bay.

Du kan også være interessert i noen av våre andre artikler, for eksempel Dykking av hvithaihaier i Gansbaai, i tillegg til, Hai med dykking i Cape Town.

Del dette innlegget

Relaterte blogger

hai bur dykking
Morsomme fakta

En ordliste med begreper brukt til sjøs

For den vanlige mannen som ikke tilbringer tiden sin til sjøs eller rundt andre innen nautisk eller marin vitenskap, er det bare

Air Jaws: Apocalypse
Haidokumentarer

Air Jaws: Apocalypse

We are Celebrating Air Jaws Apocalypse Air Jaws Apocalypse, filmet i 2012, hadde noen få nye scener, og showet var basert på et forsøk

TRIP STATUS

I MORGEN

tirsdag
27 juni 2023

Neste tur 28. juni
11h45

*Turstatus oppdateres daglig kl. 16 SAST