Forskning Papers

VITENSKAPLIG FORSKNINGSPAPIR

overskrift-grense

Forskningspapirene nedenfor er basert pÄ data samlet fra hai -turer i Apex Shark Expeditions. Disse forskningsartiklene brukes av forskere over hele verden i et forsÞk pÄ Ä forstÄ havene og deres innbyggere og derved innfÞre bÊrekraftig praksis for Ä bevare havene for fremtidige generasjoner.

First Choice Shark Cage Diving Operator For:

nasjonal-geo-logo-farge
discovery-logo-farge
animal-planet-logo-farge
BBC-logo-farge