Behoud

richting grens
Duurzaamheid

Jaarlijks worden meer dan 100 miljoen haaien gedood, waardoor de haaienpopulaties wereldwijd onder enorme druk komen te staan. Haaien worden van oudsher beschouwd als een nadeel voor kusttoerisme, maar sinds het begin van de jaren negentig hebben verschuivingen in de houding van duikers geleid tot een groeiende populariteit van het spotten van haaien als toeristische activiteit. Naar schatting 1990 duikers per jaar vinden, fotograferen, voeren en zwemmen met haaien, wat miljoenen dollars bijdraagt ​​aan lokale en regionale economieën. Kan de economische waarde die aan het spotten van haaien wordt gehecht, voldoende stimulansen bieden om de consumptieve exploitatie terug te dringen? Hoewel de economische waarde die aan het spotten van haaien wordt gehecht, heeft geleid tot een betere bescherming van haaien op sommige locaties, blijkt uit analyse van de beschikbare gegevens dat de prikkels niet groot genoeg lijken om een ​​significante vermindering van de visserijdruk aan te moedigen, passend bij de omvang van de bedreiging waarmee haaien worden geconfronteerd.

Onze inspanningen voor het behoud van haaien

Bronzen walvishaai
Afdeling Landbouw-Bosbouw-en-Visserij
thumbnail_Van dichtbij Bronzie hoofdschot

Na de massale vluchtreactie van de Grote Witte Haai in de False Bay en Gansbaai Als gevolg van de predatie door de orka heeft een nieuwe haaiensoort de hoofdrol ingenomen: de Bronze Whaler, ook wel bekend als de Copper Shark.

Deze haaien, die bekend staan ​​om hun brons/gouden kleur aan de bovenkant en witte onderbuik, hebben de duikindustrie met haaienkooien gered en gasten de kans gegeven om waarnemen deze interactieve wezens.

Zoals de meeste haaiensoorten wordt de Bronze Whaler met uitsterven bedreigd als gevolg van overbevissing. Sinds 2021 zijn wij actief bezig met Matshidiso Malatji van het ministerie van Bosbouw, Visserij en Milieu, in een poging om Verklaar False Bay als beschermd marien gebied. Daar hebben we bewijs voor geeft aan dat het False Bay-gebied wordt gebruikt als geboorte- en kraamkamer voor vrouwelijke bronzen walvisvaarders. Overbevissing in het False Bay-gebied kan de visstand ernstig verstoren Brons Walvispopulatie als we niet doe nu iets.  

Bij Apex Shark Expeditions zijn we niet alleen een touroperator, we zijn ook bewakers van de haaien en de oceanen. Het afgelopen jaar hebben we slechts één juveniel mannetje en één volwassen mannetje gezien. Het merendeel van de waarnemingen van Bronze Whalers betreft vrouwtjes, wat onze theorie verder ondersteunt dat het False Bay-gebied als kraamkamer wordt gebruikt. Onze campagne voor verandering heeft een positieve wending genomen: vanaf 25 november 2023 heeft het ministerie van Bosbouw, Visserij en Milieu 146 soorten haaien en roggen uit de familie van de requiemhaaien (inclusief de Bronze Whaler) aan de CITES-lijst toegevoegd, en voor elke handel in deze soorten is nu een CITES-vergunning vereist. Dit is een belangrijke controlemaatregel, vooral in de internationale haaienvinnenhandel.  

In 1991 was Zuid-Afrika een pionier op het gebied van het behoud van de Grote Witte door ze tot een beschermde soort te verklaren, en nu is het van cruciaal belang dat we hetzelfde doen voor de Bronzen Walvisvaarder. 

eco-fles
MILIEUVRIENDELIJKE ALUMINIUM WATERFLESSEN

Wist u dat ongeveer 0.5% van het plastic afval in de wereld in onze oceanen belandt? In 2023 hebben we onze gratis milieuvriendelijke aluminium waterflessen aan al onze gasten voorgesteld. Door de jaren heen hebben we gemerkt dat veel van onze gasten plastic flessen gebruikten en we besloten hen aan te moedigen hun plasticverbruik te verminderen, niet alleen op de boot maar ook in hun dagelijks leven.

Onze aluminium flessen zijn niet alleen duurzaam, maar dragen ook een inspirerende boodschap uit: “Wees de verandering die je wilt overbrengen'.

duin-1
duin-3
Rehabilitatie van duin

In maart 2023 kondigde de stad Kaapstad, na veel overleg, de start aan van verschillende duinherstelprojecten. In een poging onze CO4-uitstoot te compenseren, hebben we in samenwerking met Shark Spotter in Glencairn (ongeveer XNUMX km ten noorden van Simonstown) het kustbeschermingshek gefinancierd. Het doel van het hekwerk is het beschermen van de kustvegetatie tegen vertrapping, het behoud van de kustflora, het bevorderen van de stabilisatie van het resterende duincordon en het verbeteren van de diversiteit door toekomstige aanplanting van kustvegetatie.

Stormwaterafvoernet

Een van onze ervaren bemanningsleden, Bongani, repareerde dit regenwaterafvoernet in de haven van Simon's Town. Bongani ruimde vakkundig al het puin op en repareerde het hek zodat er geen verontreinigende stoffen meer in onze oceanen terecht konden komen. Met de hulp van het Fisheries & Aquaculture Development Institute (FADI) trainen we ons personeel in het repareren van netten, zodat we u van dienst kunnen zijn wanneer nabijgelegen haaiennetten gerepareerd moeten worden.

  • In samenwerking met de Universiteit van Miami heeft Apex een belangrijke rol gespeeld bij baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar grote witte haaien op Seal Island en bij veranderingen in het ecosysteem.
  • In samenwerking met de Universiteit van Miami faciliteert, financiert en neemt Apex deel aan lopende onderzoeksprojecten op het gebied van haaien in het beschermde vlaggenschipgebied van Zuid-Afrika, het De Hoop Marine Reserve. De projecten zijn bedoeld om de kwetsbaarheid van haaiensoorten en het belang van beschermde mariene gebieden aan te tonen.
  • Persbericht september 2020
    Vanwege COVID-19 reisbeperkingen is de Universiteit van Miami niet in staat geweest om naar Zuid-Afrika te komen om onderzoek te doen, inclusief ecologisch onderzoek naar vissen en haaien in False Bay. Om dezelfde redenen is de eens zo bloeiende ecotoerisme-industrie van False Bay tot stilstand gekomen, waardoor veel lokale bewoners geen werk meer hebben. Gelukkig werkt The University of Miami al jaren samen met de ecotour-operatie Apex Shark Expeditions. Om het onderzoek tijdens hun afwezigheid voort te zetten, heeft de Universiteit van Miami de bemanning en boten van Apex Shark Expeditions ingehuurd om hun gezamenlijke onderzoeksenquêtes uit te voeren. Dit omvat het inzetten van externe onderwatervideo-onderzoeken met aas (BRUVS) zoals te zien is in deze video. Deze samenwerking heeft de Universiteit van Miami in staat gesteld om onderzoek voort te zetten en tegelijkertijd een bron van benodigde inkomsten te bieden aan de lokale gemeenschap.
    Speciale dank aan Lunga Makunga, Ryan Miller, Talishia Langenhoven en Bongani Makati van Apex Shark Expeditions voor hun hulp!
  • Voortdurende verzameling van wetenschappelijke gegevens en maandelijkse indiening bij instellingen voor mariene onderzoek
  • Fotografische werken die de natuurlijke wereld weergeven en met bewegingen zoals de opwarming van de aarde, de bescherming van biodiversiteit en duurzaamheid die aan kracht winnen, dient ons werk om deze oorzaken visueel geloofwaardig te maken.

Shark Research and Conservation Program aan de Universiteit van Miami

Het Shark Research & Conservation Program (SRC) aan de Universiteit van Miami, geleid door Dr. Neil Hammerschlag, voert baanbrekend haaienonderzoek uit en inspireert tegelijkertijd wetenschappelijke geletterdheid en milieu-ethiek bij jongeren door middel van unieke praktijkervaringen op het gebied van veldonderzoek.

Oceana

Oceana is de grootste internationale organisatie die zich uitsluitend richt op het behoud van de oceaan. Hun kantoren in Amerika en Europa werken samen aan een beperkt aantal strategische campagnes om meetbare resultaten te bereiken die zullen helpen onze oceanen terug te brengen naar vroegere niveaus van overvloed.

vinnen

AILERONS, de Association Ichtyologique pour L'Etude la Recherche et l'Observation dans la Nature des Sélaciens, is een Franse niet-gouvernementele organisatie die in mei 2006 werd opgericht door de mariene bioloog en Frans lid van de Mediterranean Shark Research Group, Nicolas ZIANI. De organisatie is gevestigd in Montpellier (Hérault), Zuid-Frankrijk. AILERONS heeft tot doel haaien en roggen te bestuderen voor hun instandhouding en de mensen te informeren over het ecologische belang van haaien en de dringende behoefte aan wereldwijde bescherming van haaien. Het primaire doel is om haaien- en roggenpopulaties in de Franse Middellandse Zee te bestuderen om deel te nemen aan hun instandhouding.

Oceanen Kunstenaars Vereniging

Ocean Art gebruiken om mensen over de hele wereld te inspireren tot een groter bewustzijn van onze noodzaak om onze natuurlijke wereld te behouden.

Stichting voor het behoud van witte haaien

Bijdragen aan de wereldwijde instandhouding van de Carcharodon carcharias van de grote witte haai. Om het publieke bewustzijn te vergroten, de mythen over de grote witte haai te verdrijven en enige hoop te bieden voor het voortbestaan ​​van de soort.

ZEEVRUCHTEN HORLOGE

Veel mensen denken dat je als individu geen verschil kunt maken in het bijdragen aan het behoud van onze oceanen. Een flink aantal jaren geleden kwam Monterey Bay Aquarium op het idee om een ​​Seafood Watch Card te produceren. Het primaire idee hierachter is dat deze infokaart ter grootte van een portemonnee informatie bevat over alle soorten zeevruchten die wij als consumenten in winkels, markten en in restaurants kunnen kopen. Wat echt fantastisch is aan dit initiatief, is dat het u niet vertelt om geen zeevruchten te eten, maar dat het eerder advies geeft over hoe u verder kunt gaan met de meest milieuvriendelijke producten naar keuze. Verschillende soorten vis en zeevruchten zijn verkrijgbaar in verschillende delen van de wereld. We zijn erin geslaagd om links te vinden naar viskaarten die beschikbaar zijn voor gebruik in verschillende delen van de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Het geeft ook informatie over wat niet milieuvriendelijk is om te eten. Dus de keuze is aan jou! dit is een manier waarop wij als individuen een verschil kunnen maken, en u kunt deze informatie ook doorgeven aan uw vrienden en familie. Volg de links op de kaart.

De eerste keus haaienkooiduikoperator voor:

kleur van het nationale geo-logo
kleur ontdekkingslogo
kleur van het Animal Planet-logo
Kleur BBC-logo

REISSTATUS

MORGEN

dinsdag
27 juni 2023

Volgende reis 28 juni
11h45

*Reisstatus dagelijks bijgewerkt om 16 uur SAST